FAQ

Hebt u een vraag over sport in het Brussels Gewest of in verband met het gebruik van de site sport.brussels? We kunnen die vraag wellicht beantwoorden. Bekijk de veelgestelde vragen.

Als u hieronder geen toereikend antwoord vindt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier:

Het Brussels Gewest gebruikt de gegevens die ingevoerd zijn in de databank en die op sport.brussels verschijnen om gewestelijke analyses over sportthema's uit te voeren. Deze kunnen voor meer specifieke analyses ook ter beschikking worden gesteld van de partners van sport.brussels (CoCoF, VGC, Brussel Plaatselijke Besturen, de Brusselse gemeenten).

De sportdisciplines die tijdens uw zoekopdrachten worden weergegeven, zijn opgebouwd uit alle informatie waarvoor wij gegevens hebben ingevoerd in de database. Als een sportdiscipline niet wordt weergegeven, betekent dit dat geen enkele organisatie deze op dit moment op de website aanbiedt. De discipline kan ook opgenomen zijn in een andere, meer algemene categorie.

U bent uw gebruikersnaam vergeten? Klik dan hier http://manager.sport.brussels/Identity/Account/ForgotPassword en voer uw e-mailadres in om deze informatie op te vragen.

Als u de verantwoordelijke bent voor de informatie die u op sport.brussels wilt zien verschijnen, moet u die in naam van een sportorganisatie invoeren via de beheertool. Zodra de beheerders van sport.brussels uw gegevens goedkeuren, verschijnen ze op de website.

U wilt informatie invoeren, maar hebt nog geen account? Klik op deze link: http://manager.sport.brussels/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

Het sportnieuws wordt aangeleverd door de actoren van het Brusselse sportleven (verenigingen, clubs, federaties, gemeenten ...). Bent u de manager van een sportorganisatie en wilt u een nieuwsbericht delen? Doe dan een voorstel via het contactformulier. Afhankelijk van onze redactionele lijn en de geplande agenda voor de verschillende publicaties bekijken we of het nieuwsbericht op sport.brussels kan verschijnen. 

Hebt u het document op de Subsidies pagina gelezen ? U vindt er alle informatie over de beschikbare sportsubsidies in het Brussels Gewest. Vraag de bevoegde instellingen vermeld op die pagina gerust om meer informatie. sport.brussels reikt geen sportsubsidies uit. Het heeft dus geen zin om hierover contact met ons op te nemen.

Om persoonlijke informatie in te trekken, kunt u contact opnemen met sport@perspective.brussels. Het is altijd mogelijk om, via de invoermodule, gegevens onzichtbaar te maken voor het publiek.

U vindt ons beleid inzake het gebruik van gegevens op de pagina Wettelijke vermeldingen.

Als u onjuiste informatie vindt op sport.brussels, neem dan contact op met de infrastructuurbeheerder, de clubmanager of de organisator van het evenement. Die zal dit rechtstreeks kunnen corrigeren.

Gaat het om algemene informatie die niet specifiek verband houdt met een evenement, een infrastructuur of een sportorganisatie? Meld deze fout dan via het contactformulier. We doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u merkt dat informatie op sport.brussels verkeerd of niet vertaald is, neem dan contact op met de infrastructuurbeheerder, de clubmanager of de organisator van het evenement. Die zal dit rechtstreeks kunnen corrigeren.

Gaat het om algemene informatie die niet specifiek verband houdt met een evenement, een infrastructuur of een sportorganisatie? Meld deze fout dan via het contactformulier. We doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u merkt dat er informatie ontbreekt op sport.brussels, neem dan contact op met de infrastructuurbeheerder, de clubmanager of de organisator van het evenement. Die kan u de link bezorgen naar het ontbrekende element of kan dit ingeven in de database als dat nog niet gebeurd is.

Bent u de verantwoordelijke van de organisatie en staat u in voor de informatie die u wilt zien verschijnen op sport.brussels? Voer die informatie dan in via de beheertool. Zodra de beheerders van sport.brussels uw gegevens goedkeuren, verschijnen ze op de website.

U wilt informatie invoeren, maar hebt nog geen account? Klik op deze link: http://manager.sport.brussels/ 

Om te weten te komen welke persoonsgegevens in onze databases zijn opgenomen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Het is altijd mogelijk om, via de invoermodule, gegevens onzichtbaar te maken voor het publiek. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd. U vindt ons beleid inzake het gebruik van gegevens op de pagina Privacyverklaring.