Steun en hulpmaatregelen

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief? Hier vindt u tal van nuttige informatie: de Brusselse subsidies, de contactgegevens van de sportfederaties, de reglementaire normen (velden, zalen ...), vacatures in de sportsector en veelgestelde vragen (FAQ

Publicaties

Wilt u graag onderzoeken, thematische studies of jaarverslagen van de voor sport bevoegde besturen inkijken? 

09/02/2024

Aanbevelingen om het aanbod in te verbeteren en uit te breiden

Perspective heeft een overzicht gemaakt van de zwemfaciliteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een lijst van alle openbare zwembaden, de openingstijden, prijzen en zwembadtypes. Er werd ook een reeks aanbevelingen geformuleerd om de toegang tot deze zwembaden en het beheer van de voorzieningen te verbeteren en het aantal zwembaden uit te breiden.

Studies

Bevoegde instanties

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief, -activiteit of -infrastructuur? U vindt hier een overzicht van de steunmaatregelen die u kunt aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verschillende federale, communautaire, gewestelijke en gemeentelijke instellingen die bevoegd zijn op het vlak van sport, reiken subsidies uit in het kader van het sportbeleid in het Brussels Gewest (op het vlak van infrastructuur, federaties, clubs, verenigingen, de promotie van sport of het imago ervan ...).

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)

Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat bevoegd is om tussen te komen in de financiering van werken aan de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Franse Gemeenschapscommissie (CoCoF)

bestuur dat bevoegd is om de beoefening van fysieke of sportieve activiteiten in het Brussels Gewest te bevorderen. Dit bestuur legt zich uitsluitend toe op de amateursport.

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Bestuur dat zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk wil laten sporten en bewegen. Er is aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.

Federaties

Sportfederaties zijn koepelorganisaties die tot doel hebben andere, kleinere verenigingen, meestal sportclubs of regionale liga’s, samen te brengen. Door de overheidsinstanties erkende federaties spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van een sport door met name competities te organiseren en de aangesloten clubs te ondersteunen.

U vindt hier de lijst van de nationale sportfederaties die in België actief zijn en eventueel hun respectieve Nederlands- en Franstalige takken.

 Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique
 Fédération internationale de ski 
Wintersporten - Skiën Internationale
Aero-Club Royal de Belgique

Subsidies

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief, -activiteit of -infrastructuur? U vindt hier een overzicht van de steunmaatregelen die u kunt aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FAQ

Hebt u een vraag over sport in het Brussels Gewest of in verband met het gebruik van de site sport.brussels? We kunnen die vraag wellicht beantwoorden. Bekijk de veelgestelde vragen.

Als u hieronder geen toereikend antwoord vindt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier:

Het sportnieuws wordt aangeleverd door de actoren van het Brusselse sportleven (verenigingen, clubs, federaties, gemeenten ...). Bent u de manager van een sportorganisatie en wilt u een nieuwsbericht delen? Doe dan een voorstel via het contactformulier. Afhankelijk van onze redactionele lijn en de geplande agenda voor de verschillende publicaties bekijken we of het nieuwsbericht op sport.brussels kan verschijnen. 

Als u merkt dat er informatie ontbreekt op sport.brussels, neem dan contact op met de infrastructuurbeheerder, de clubmanager of de organisator van het evenement. Die kan u de link bezorgen naar het ontbrekende element of kan dit ingeven in de database als dat nog niet gebeurd is.

Bent u de verantwoordelijke van de organisatie en staat u in voor de informatie die u wilt zien verschijnen op sport.brussels? Voer die informatie dan in via de beheertool. Zodra de beheerders van sport.brussels uw gegevens goedkeuren, verschijnen ze op de website.

U wilt informatie invoeren, maar hebt nog geen account? Klik op deze link: http://manager.sport.brussels/ 

De sportdisciplines die tijdens uw zoekopdrachten worden weergegeven, zijn opgebouwd uit alle informatie waarvoor wij gegevens hebben ingevoerd in de database. Als een sportdiscipline niet wordt weergegeven, betekent dit dat geen enkele organisatie deze op dit moment op de website aanbiedt. De discipline kan ook opgenomen zijn in een andere, meer algemene categorie.

U bent uw gebruikersnaam vergeten? Klik dan hier http://manager.sport.brussels/Identity/Account/ForgotPassword en voer uw e-mailadres in om deze informatie op te vragen.

Jobs

Interesse in een baan bij een sportinfrastructuur, een club, een bond, een overheidsinstelling die bevoegd is voor sport of in de sportsector in het algemeen? Klik hieronder op de links van de vacatures die u interesseren.

Als u een vacature wilt plaatsen, stuur dan uw verzoek naar sport@perspective.brussels.

“Er is momenteel geen aanbod beschikbaar. Neem regelmatig een kijkje op deze pagina, want ze wordt vaak bijgewerkt.”